หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วัดป่าหลักร้อย

วันนี้วันที่ -๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ข้าพเจ้าพระวินัย สมงฺคิโก อาจารย์ไพศาล ยสปาโล และพระอาจารย์จรัญ ขฺนติพโลได้เดินทางไปเที่ยวกันที่วัดป่าหลักร้อย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่ มีชื่อเสียงมากของจังหวัดนครราชสีมา เป็นแดนนรก แดนสวรรค์ แดนนิพพาน ก็เลยประทับใจมากและได้ความรู้สึกมากมายภูมิใจที่มีวัดอย่างนี้ในบ้านเราซึ่งเป็นความสามารถของพระสงฆ์ ในการเผยแพร่ ภูมิ ทั้ง จึงได้นำมาเสนอ lux100obm. blongspot.com

1 ความคิดเห็น: